Hiển thị tất cả 3 kết quả

Uốn dưỡng đa năng Keratin
Trọng lượng: 400ml+400ml
Uốn đa năng không mùi TSUBAKI
Trọng lượng: 300ml - 300ml
Duỗi - Uốn đa năng không mùi TSUBAKI
Trọng lượng: 450ml - 450ml