Hiển thị tất cả 7 kết quả

Thuốc nhuộm dưỡng chất
Trọng lượng: 120g
Dung dịch trợ nhuộm 6%
Trọng lượng: 1000ml
Dung dịch trợ nhuộm 9%
Trọng lượng: 1000ml
Thuốc nhuộm phủ bạc nhanh 7 phút
Trọng lượng: 120g
Thuốc nhuộm phủ bạc nhanh 7 phút
Trọng lượng: 120g
Thuốc nhuộm phủ bạc nhanh 7 phút
Trọng lượng: 120g
Thuốc nhuộm phủ bạc nhanh 7 phút
Trọng lượng: 120g