Showing 25–36 of 38 results

Xịt dưỡng tóc (Xả khô)
Trọng lượng: 250ml
Xả/hấp giữ màu nước hoa
Trọng lượng: 1200ml
Xả/hấp giữ màu nước hoa
Trọng lượng: 450ml
Hấp dầu siêu mượt nước hoa
Trọng lượng: 1200ml
Hấp dầu siêu mượt nước hoa
Trọng lượng: 450ml
Dầu gội giữ màu nước hoa
Trọng lượng: 1200ml
Dầu gội giữ màu nước hoa
Trọng lượng: 450ml
Thuốc nhuộm phủ bạc nhanh 7 phút
Trọng lượng: 120g
Thuốc nhuộm phủ bạc nhanh 7 phút
Trọng lượng: 120g
Thuốc nhuộm phủ bạc nhanh 7 phút
Trọng lượng: 120g
Thuốc nhuộm phủ bạc nhanh 7 phút
Trọng lượng: 120g
Keo xịt cứng
Trọng lượng: 250ml