Showing 1–12 of 26 results

Dầu xả dưỡng ẩm, phục hồi & chống rụng CASTOR
Trọng lượng: 400ml
Mặt nạ dinh dưỡng CASTOR
Trọng lượng: 500ml
Tinh dầu phục hồi CASTOR
Trọng lượng: 100ml
Kem dưỡng tạo kiểu tóc xoăn CASTOR
Trọng lượng: 400ml
Dầu gội dưỡng ẩm, phục hồi & chống rụng CASTOR
Trọng lượng: 400ml
Dầu xả COLLAGEN
Trọng lượng: 400ml
Mặt nạ tái tạo cấu trúc COLLAGEN
Trọng lượng: 500ml
Tinh dầu COLLAGEN
Trọng lượng: 100ml
Kem dưỡng tạo kiểu tóc xoăn COLLAGEN
Trọng lượng: 400ml
Dầu gội COLLAGEN
Trọng lượng: 400ml
Dầu xả chữa trị tóc hư KERATIN
Trọng lượng: 400ml
Mặt nạ chữa trị tóc hư KERATIN
Trọng lượng: 500ml