Showing 25–36 of 45 results

Dầu xả chữa trị tóc hư KERATIN
Trọng lượng: 750ml
Mặt nạ chữa trị tóc hư KERATIN
Trọng lượng: 500ml
Tinh dầu chữa trị tóc hư KERATIN
Trọng lượng: 100ml
Kem dưỡng tạo kiểu tóc xoăn KERATIN
Trọng lượng: 400ml
Dầu gội chữa trị tóc hư KERATIN
Trọng lượng: 400ml
Dầu gội chữa trị tóc hư KERATIN
Trọng lượng: 750ml
Dầu xả phục hồi SHEA BUTTER
Trọng lượng: 400ml
Dầu xả phục hồi SHEA BUTTER
Trọng lượng: 750ml
Mặt nạ dinh dưỡng & phục hồi SHEA BUTTER
Trọng lượng: 500ml
Tinh dầu chữa trị SHEA BUTTER
Trọng lượng: 100ml
Kem dưỡng tạo kiểu tóc xoăn SHEA BUTTER
Trọng lượng: 400ml
Dầu gội phục hồi SHEA BUTTER
Trọng lượng: 400ml